DIGI inside

חברנו קבוצה של אנשי דיגיטל, שרוצים לעשות הבדל. אנחנו יודעים שגם אתם רוצים לעשות הבדל. כך זה עובד: הליכי העבודה בסוכנות שלנו משלבים בכל פרויקט אנשי Digi-force – אלו הם אנשים עם צרכים מיוחדים, שרוצים ועובדים קשה כדי להתפתח ולהשתלב בתחום הדיגיטל. אז כשהכוח שלנו – מיוחד פעמיים, הפרויקט שלכם – נותן לו כנפיים. לגדול. לצמוח. להגדיל. כן זה כל היופי. לא רק אתכם. גם אותנו. בשפה שלנו קוראים לזה – עסק חברתי. אתם מצטרפים ?

עסק חברתי הינו עסק שהוקם כדי לפתור או לצמצם בעיה חברתית.

בשונה ממודל פילנתרופי, הנשען על תרומות, עסק חברתי מפעיל מודל עסקי – כדי לממש את מטרתו החברתית.

לכן, עסק חברתי יפעל כעסק למטרות רווח, אך לא למיקסום הרווח.

עסק חברתי (מוצלח) מבטיח את הקיימות של המטרה החברתית לשמה הוקם.

360

החממה לעסקים חברתיים

מועצה מייעצת לחממה

מועצה מייעצת של אנשי עסקים וחזון, המעורים במשק הישראלי ונרתמים לקידום היוזמות בחממה

אברהם בר-אילן, מכהן בשנים האחרונות בתפקיד מנהל אחריות חברתית תאגידי של בנק הפועלים. אחריות חברתית בבנק מובילה ומפעילה אסטרטגיה לעשיה עסקית שיש בה תועלות משותפות למגוון מחזיקי עניין במשק.

אברהם בר-אילן

חבר המועצה המייעצת

אמיר חייק, כיהן בעבר כמנכ”ל התאחדות התעשיינים בישראל, וכיום מייסד ומנכ”ל של בי אר טי גלובל ופרשן ב”לילה כלכלי” בערוץ 10.

יורם

חבר המועצה המייעצת

אמאל אסעד, תת אלוף דרוזי-ישראלי במיל. מילא תפקידי פיקוד שונים עד לשחרורו מצה”ל בשנת 1999. כיום, פעיל בהקמת מיזמים ופרויקטים חברתיים ומנכ”ל חברת טיירק החברה הישראלית למחזור צמיגים

אמאל אסעד

חבר המועצה המייעצת

אמיר חייק, כיהן בעבר כמנכ”ל התאחדות התעשיינים בישראל, וכיום מייסד ומנכ”ל של בי אר טי גלובל ופרשן ב”לילה כלכלי” בערוץ 10.

יורם

חבר המועצה המייעצת

אמיר חייק, כיהן בעבר כמנכ”ל התאחדות התעשיינים בישראל, וכיום מייסד ומנכ”ל של בי אר טי גלובל ופרשן ב”לילה כלכלי” בערוץ 10.

יורם

חבר המועצה המייעצת

אמיר חייק, כיהן בעבר כמנכ”ל התאחדות התעשיינים בישראל, וכיום מייסד ומנכ”ל של בי אר טי גלובל ופרשן ב”לילה כלכלי” בערוץ 10.

יורם

חבר המועצה המייעצת

“אנו מתכוונים לתרום לפיתוח המשק הישראלי, תוך אימוץ גישה הרואה בקידום השיוויון, צמצום פערים וראיית האחר, את הבסיס ליצירת עסקים בני קיימא”

לפרטים נוספים וקבלת טפסים להגשת מועמדות

בתום הליך המילוי תקבלו הודעה כי בקשתכם נקלטה, במידה ולא קיבלתם הודעה כזו – הטופס לא הגיע ליעדו! 
mailto:360socialbusiness@gmail.com

360 - החממה לעסקים חברתיים