תמיר פרדו יקדם שישה עסקים חברתיים בישראל

12 באפריל 2017